Nazwisko i Imię: Maciej Kaja

Funkcja: Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Telefon: 55 / 647 27 48
e-mail: gzgkimmalbork@wp.pl

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek -piątek od godziny 7.00 do 15.00

 

Kompetencje Dyrektora GZGKiM

1. Prowadzenie wszelkich spraw związanych ze statutową działalnością zakładu.
2. Reprezentowanie zakładu na zewnątrz przed innymi instytucjami w tym przed Sądami powszechnymi we wszystkich sprawach związanych z działalnością zakładu.
3. Składanie oświadczeń w imieniu zakładu w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
4. Dysponowanie mieniem ruchomym zakładu w zakresie kupna, sprzedaży, likwidacji, dzierżawy o wartości jednostkowej nie przekraczającej 30.000 Euro - zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
5. Ustalanie cen za usługi świadczone przez zakład za wyjątkiem stawek :
    a/ za dostawę wody, odbiór ścieków i centralne ogrzewanie,
    b/ za odbiór odpadów komunalnych,
    c/ czynszu za najem lokali mieszkalnych będących w zasobie gminy.
6. Opracowywanie i przedstawianie Radzie Gminy propozycji i zmian, o których mowa w punkcie 5.
7. Prowadzenie i wykonywanie wszelkich czynności związanych z najmem lokali użytkowych za wyjątkiem ustalania, podwyższania i obniżania stawek czynszu za te lokale.
8. Dokonywanie przeniesień planowanych wydatków nie powodujących zmniejszenia wpłat do budżetu i planowanego stanu środków obrotowych na koniec roku.
9. Podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów, a mieszczących się w granicach zwykłego zarządu.
10. Udzielanie dalszych pełnomocnictw innym osobom w zakresie określonym w pkt.2

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1294

Udostępniono dnia: 07.12.2015 11:13

Dokument wprowadził:
Administrator

Dokument opublikował:
Administrator

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 04.09.2020, Administrator: Edycja zakładki Dyrekcja
 • 04.09.2020, Administrator: Dodanie załącznika oświadczenie majątkowe za 2019 r.
 • 04.09.2020, Administrator: Dodanie załącznika Nazwa pliku
 • 10.05.2019, Administrator: Edycja zakładki Dyrekcja
 • 10.05.2019, Administrator: Dodanie załącznika Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
 • 06.06.2018, Administrator: Edycja zakładki Dyrekcja
 • 06.06.2018, Administrator: Dodanie załącznika Oświadczenie za 2017 rok
 • 06.06.2018, Administrator: Dodanie załącznika Nazwa pliku
 • 25.01.2018, Administrator: Dodanie załącznika Oświadczenie za 2016 rok
 • 25.01.2018, Administrator: Dodanie załącznika Oświadczenie za 2015 rok - KOREKTA
 • 25.01.2018, Administrator: Dodanie załącznika Oświadczenie za 2015 rok
 • 28.01.2016, Administrator: Edycja zakładki Dyrekcja
 • 28.01.2016, Administrator: Edycja zakładki Dyrekcja
 • 28.01.2016, Administrator: Edycja zakładki Dyrekcja
 • 28.01.2016, Administrator: Dodanie załącznika Oświadczenie za 2010
 • 28.01.2016, Administrator: Dodanie załącznika Oświadczenie za 2014 KOREKTA
 • 28.01.2016, Administrator: Dodanie załącznika Oświadczenie za 2014
 • 28.01.2016, Administrator: Dodanie załącznika Oświadczenie za 2013 KOREKTA
 • 28.01.2016, Administrator: Dodanie załącznika Oświadczenie za 2013
 • 28.01.2016, Administrator: Dodanie załącznika Oświadczenie za 2012
 • 28.01.2016, Administrator: Dodanie załącznika Oświadczenie za 2011(1)
 • 28.01.2016, Administrator: Dodanie załącznika Oświadczenie za 2011
 • 28.01.2016, Administrator: Dodanie załącznika Oświadczenie za 2010 (1)
 • 28.01.2016, Administrator: Dodanie załącznika Nazwa pliku
 • 28.01.2016, Administrator: Edycja zakładki Dyrekcja
 • 28.01.2016, Administrator: Edycja zakładki Dyrekcja
 • 28.01.2016, Administrator: Edycja zakładki Dyrekcja